Δικαίωμα να περιορίσει την επεξεργασία

Τα άτομα μπορούν να ζητήσουν τα στοιχεία τους να μην υπόκειντα σε επεξεργασία. Η καταγραφή τους μπορεί να συνεχιστεί, αλλά δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται.


Πίσω