Δικαίωμα στην Διόρθωση Δεδομένων

Αυτό εξασφαλίζει ότι τα άτομα μπορούν να ζητήσουν την ενημέρωση των δεδομένων τους, αν είναι ξεπερασμένο, ελλειπή ή λανθασμένα.

Επικοινωνήστε μαζί μας, για να μας ενημερώσετε ποιες πληροφορίες θα επιθυμούσατε να διορθωθούν.

Πίσω